HTML

8. jula 2014. Ostavite komentar

Osnovni jezik koji upotrebljavamo za izradu web stranica je HTML (engl. HyperText Markup Language). On našim web pregledačima (engl. web browser) pruža podatke o sadržaju i strukturi učitane web stranice, a pregledač od tih podataka oblikuje stranicu kakvu mi vidimo. To je jezik kojim stranice „razgovaraju” s našim web pregledačem, i jezik koji bi svaki autor web stranica trebao znati.

Kako mu i samo ime kaže, HTML je jezik za označavanje hipertekstualnih dokumenata.

Definisao ga je 1990. godine sir Timothy Berners-Lee. Kao i svaki drugi jezik, i HTML se vremenom menjao, pa je tako poslednja verzija HTML5. HTML5 možemo shvatiti kao jezik kojim definišemo strukturu sadržaja ne netu, CSS omogućava da struktura bude atraktivna i korisna, a JavaScript je zadužen je zadužen za funkcionalnost i izradu kompletnih veb aplikacija.

Kada govorimo o webu, bilo bi bolje koristiti pojam hipermedije umesto pojma hipertekst – web stranice su najčešće multimedijalni, a ne samo tekstni dokumenti. Svejedno, pojam hipertekst već je toliko ukorenjen da se danas koristii za sve vrste povezanih dokumenata, bez obzira na njihov sadržaj.

Možemo shvatiti da je HTML jezik kojim web pregledačima opisujemo strukturu naših web stranica, kako bi ih oni mogli ispravno prikazati. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri.  On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata i ništa više od toga.

Advertisements